Disclaimer

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Vele sceptici zijn door de sitehouder meerdere malen uitgenodigd voor onderzoek inzake het paranormale. De sitehouder is er voorstander voor dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar het paranormale. Ondanks beweringen, uitingen en conclusies van sceptici, hebben zij tot op heden nog nooit enig contact opgenomen met de sitehouder. Wat sceptici verkondigen over de inhoud van deze website berust louter op persoonlijke meningen.

Sitehouder is niet aansprakelijk voor verkeerde uitleg in en of door Pers en Media, Forums en Weblogs etc.
Formats:

Er zijn onderwerpen bij die exclusief zijn van TGH Film-The Ghosthunter. Deze zijn in een Format vastgelegd en geregistreert en zijn voor zien van een Akte nummer. Niemand mag deze formats verder gebruiken en of openbaar maken.
Dit is slechts voorbehouden aan TGH Film- TGH TV.
TGH TV is een exclusief filmproductiebedrijf waar meerdere filmproducenten belang in hebben.
Op de Formats is het Nederlandse Recht van toepassing.
Op diverse Formats is het Belgische rechts van toepassing.
Let wel er zijn hoge kosten verbonden aan misbruik van deze onderwerpen op internet.

© Copyright-Auteursrechten

Alle onderwerpen zijn voorzien van © en mogen niet door derden gebruikt worden. Het overnemen van onderwerpen, tekst en of foto materiaal van TGH Film-The Ghosthunter ® is niet toegestaan (auteursrechten-Copyright ©)
Bij het constateren van bovengenoemde feit(en) zal direct actie worden ondernomen.
Op al onze onderwerpen en Films zitten © Copyright en Auteursrechten, maar ook op tekst zit © en auteursrechten. Het overnemen van onderwerpen (Plagiaat) is niet toegestaan en ook hier zal actie worden ondernomen in het land van overtreding.
Ook zijn er diverse onderwerpen met "Uitzonderlijke Exclusieve Rechten" , dit houd in dat deze onderwerpen op geen enkele andere manier dan alleen door TGH Film-The Ghosthunter® gebruikt mogen worden! Hieronder vallen ook de teksten in de ruimste zin des woord.
Voorbeeld: U neemt een onderwerp over op internet waarop Exclusieve Rechten zitten dan zijn hier hoge kosten aan verbonden buiten dat, u dient binnen 48 uur uw publicatie te verwijderen van Internet. Alle voorkomende verdere kosten van Rechtsgang komen direct voor uw rekening.

Bij misbruik beeld materiaal wordt  Pictoright  Amsterdam ingeschakeld. Al ons beeldmateriaal heeft een vaste vergoeding die wij hanteren.
Misbruik van naam TGH Film, The Ghosthunter  zullen worden afgehandeld via onze juridische afdeling en gaan naar de bevoegde rechter(s) in het land van misbruik. The Ghosthunter en TGH Film c.q. The Ghosthunter Films is een Merk en Handelsnaam ® en wettig geregistreerd.
Mocht u  een  link willen zetten met foto, vraag dit dan aan en wij zullen u hiermee van dienst zijn indien mogelijk.
U ontvangt dan een schriftelijke toestemming tot plaatsing, uiteraard met een duidelijke bronvermelding.

Portretrecht

Dit is een exclusief gegeven! Niemand mag het portret of foto publiceren ! Alle exclusieve rechten liggen bij TGH Film en The Ghosthunter. Het publiceren van foto en of film zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden. Hier omtrent is een wereld wijd verbod van kracht i.v.m. o.a. de Amerikaanse filmindustrie. Het plaatsen wordt gezien als misdrijf en wordt op deze wijze ook aangepakt.

Kosten opnames :

TGH Film-The Ghosthunter® kunnen nooit ingehuurd worden voor paranormale film en of foto opnames door derden!
Alle opnames zijn in eigen producties en zoals wordt aangegeven op Internet dat wij te duur zijn is een onjuiste informatie.
Doordat wij niet in te huren zijn kunnen er ook geen kosten aan verbonden zijn!
TGH Film- The Ghosthunter is een Merk en Handelsnaam ®.

Deze website bevat links naar externe websites. De sitehouder is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites.

VIRUSSEN & SPYWARE

De sitehouder houdt zich het recht voor om uw email te weigeren wanneer deze een virus en/of spyware bevat. Dit betekent dat eventuele vragen niet beantwoord zullen worden en uw email adres voorgoed wordt geblokkeerd voor de email programma's. Helaas is de sitehouder genoodzaakt deze maatregel toe te passen daar de laatste jaren het aantal geïnfecteerde emails is toegenomen en de sitehouder geen enkel risico neemt. Het is noodzakelijk dat u een goed werkende en regelmatig geüpdate virusscanner heeft geïnstalleerd. Om al 90% virusvrij te internetten raden wij u aan Microsoft Internet Explorer en/of een Firewall te installeren. Virussen kunnen zich namelijk ook verspreiden via uw browser. Voor meer informatie: www.virusalert.nl.

WAARSCHUWING
De naam van de sitehouder en zijn website(s), alsmede het materiaal, zelf worden nog steeds vaak misbruikt. Pas op voor mensen die zeggen met de sitehouder samen te werken. De sitehouder werkt met niemand samen!
Klachten worden uitsluitend schriftelijk afgehandeld, niet per e-mail.

Auteursrechten-Copyright-misbruik.

 

EEN PAGINA TERUG | HOMECONTACT YOU TUBE | DISCLAIMER

 

Content Copyright © THE GHOSTHUNTER All Rights Reserved.
Other Content Copyright and Trade Mark throughout the site are © of their respective owners,
used with permission and/or here for review purposes only.
Reprint or Reproduction of Any Material In Part or in Whole is Strictly Forbidden. 

THE GHOSTHUNTER is niet verantwoordelijk voor de content van adverteerders.

Deze web site maakt gebruik van JAVA & FLASH.
Best bekeken met Microsoft Internet Explorer 6.0+ met een resolutie van 1024 x 768.
Firefox met
IE VIEW 0.86 extensie