The Ghosthunter foto's


 

 
Terug naar vorige pagina
 
 
 
 
Er zijn foto's bij met exclusieve rechten! ©
Houd hier rekening mee. De kosten van
deze foto's zijn vele malen hoger dan
normaal.
© Copyright als zij misbruikt worden.

 ©/o Pictoright Amsterdam.

 
 
 
 
 
 
 
    

Disclaimer.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Vele sceptici zijn door de sitehouder meerdere malen uitgenodigd voor onderzoek inzake het paranormale. De sitehouder is er voorstander voor dat er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar het paranormale. Ondanks beweringen, uitingen en conclusies van sceptici, hebben zij tot op heden nog nooit enig contact opgenomen met de sitehouder. Wat sceptici verkondigen over de inhoud van deze website berust louter op persoonlijke meningen.

Sitehouder is niet aansprakelijk voor verkeerde uitleg in en of door Pers en Media, Forums en Weblogs etc.

© Copyright-Auteursrechten.

Alle onderwerpen zijn voorzien van © en mogen niet door derden gebruikt worden. Het overnemen van onderwerpen, tekst en of foto materiaal van TGH Film-The Ghosthunter ® is niet toegestaan (auteursrechten-Copyright ©)
Bij het constateren van bovengenoemde feit(en) zal direct actie worden ondernomen.
Op al onze onderwerpen en Films zitten © Copyright en Auteursrechten, maar ook op tekst zit © en auteursrechten. Het overnemen van onderwerpen (Plagiaat) is niet toegestaan en ook hier zal actie worden ondernomen in het land van overtreding.
Ook zijn er diverse onderwerpen met "Uitzonderlijke Exclusieve Rechten" , dit houd in dat deze onderwerpen op geen enkele andere manier dan alleen door TGH Film-The Ghosthunter® gebruikt mogen worden! Hieronder vallen ook de teksten in de ruimste zin des woord.
Voorbeeld: U neemt een onderwerp over op internet waarop Exclusieve Rechten zitten dan zijn hier hoge kosten aan verbonden buiten dat, u dient binnen 48 uur uw publicatie te verwijderen van Internet. Alle voorkomende verdere kosten van Rechtsgang komen direct voor uw rekening.

Bij misbruik beeld materiaal wordt  Pictoright  Amsterdam ingeschakeld. Al ons beeldmateriaal heeft een vaste vergoeding die wij hanteren.
Misbruik van naam TGH Film, The Ghosthunter  zullen worden afgehandeld via onze juridische afdeling en gaan naar de bevoegde rechter(s) in het land van misbruik. The Ghosthunter en TGH Film c.q. The Ghosthunter Films is een Merk en Handelsnaam ® en wettig geregistreerd.
Mocht u  een  link willen zetten met foto, vraag dit dan aan en wij zullen u hiermee van dienst zijn indien mogelijk.
U ontvangt dan een schriftelijke toestemming tot plaatsing, uiteraard met een duidelijke bronvermelding.
Kosten opnames :

TGH Film-The Ghosthunter® kunnen nooit ingehuurd worden voor paranormale film en of foto opnames door derden!
Alle opnames zijn in eigen producties en zoals wordt aangegeven op Internet dat wij te duur zijn is een onjuiste informatie.
Doordat wij niet in te huren zijn kunnen er ook geen kosten aan verbonden zijn!
TGH Film- The Ghosthunter is een Merk en Handelsnaam ®.

Deze website bevat links naar externe websites. De sitehouder is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites.

VIRUSSEN & SPYWARE

De sitehouder houdt zich het recht voor om uw email te weigeren wanneer deze een virus en/of spyware bevat. Dit betekent dat eventuele vragen niet beantwoord zullen worden en uw email adres voorgoed wordt geblokkeerd voor de email programma's. Helaas is de sitehouder genoodzaakt deze maatregel toe te passen daar de laatste jaren het aantal geïnfecteerde emails is toegenomen en de sitehouder geen enkel risico neemt. Het is noodzakelijk dat u een goed werkende en regelmatig geüpdate virusscanner heeft geïnstalleerd. Om al 90% virusvrij te internetten raden wij u aan Microsoft Internet Explorer en/of een Firewall te installeren. Virussen kunnen zich namelijk ook verspreiden via uw browser. Voor meer informatie:
www.virusalert.nl.

WAARSCHUWING
De naam van de sitehouder en zijn website(s), alsmede het materiaal, zelf worden nog steeds vaak misbruikt. Pas op voor mensen die zeggen met de sitehouder samen te werken. De sitehouder werkt met niemand samen!
Klachten worden uitsluitend schriftelijk afgehandeld, niet per e-mail.


 

  

    Copyright (C) 2009, The Ghosthunter. all right reserved

    The Ghosthunter  ] TGH Film  ]  Links  ]  Disclamer DVD Shop  ]