Kasteel Nieuw Herlaer
Een spookkasteel.

Er wordt meer gepraat over het kasteel , o.a. dat het  niet pluis is ,met name de toren en zolder moet heftig  zijn. En de tegenwerking compleet!


De eerste Heer van Herlaer is Willem van der Aa. Tot 1470 bleef dit geslacht op het kasteel de scepter zwaaien. Dan volgt een onduidelijke periode, maar in 1532 is er weer sprake van een leenverheffing als het leen wordt opgedragen aan de familie Proening van Deventer. Eind 16e eeuw erven de twee dochters Anna en Maria Proening van Deventer het kasteel en besluiten het op te splitsen: ieder gaat de helft bewonen. Maria´s deel blijft door vererving in de (aangehuwde) familie. De familienamen die we daar tegenkomen zijn Pybes d´Adema en Endevoets. Anna´s deel gaat merendeels door koop over van het ene naar het andere geslacht. Daar komen we namen tegen als Millinck van Gerwen, Ruysch en Schmeling. De echtenote van de laatste, schonk haar helft van het kasteel bij testament in 1789 aan haar zuster, Genoveva Maria, gravin van Welderen. Genoveva kocht kort daarna van de echtgenote van de laatste Endevoets het andere deel van het kasteel en verwierf daarmee het totale bezit. Zij liet het in 1791 op de toren na afbreken en een nieuw buitenhuis optrekken, waarvoor zij en haar echtgenoot zich flink in de schulden staken. Men zegt dat zij uiteindelijk in 1798 het kasteel hebben moeten verkopen. Het werd verkocht aan Thomas Cornelis van Rijckevorsel ten behoeve van het bisdom om er een seminarie in te vestigen.

Wat gebeurde hier: In 2004 een afspraak om te filmen en op de dag van de opnames terwijl het hele spul was klaar gezet een telefoontje : "het gaat niet door" Nu 1 jaar later weer heel enthousiast kom maar filmen en weer 's morgens om 9.30 uur een telefoontje het gaat niet door. Typisch ,ook konden zij met 5 computers niet op mijn website komen ze werden geblokkeerd !? Ook dit is niet normaal en geeft aan hoe heftig het is en kostte wat het kost willen ze me tegen houden de negatieven . Maar dat de eigenaar gebruikt wordt door hun is begrijpelijk . De Entiteiten willen mij beslist niet in of om het Kasteel zien. Dus ook op deze manier kan je in aanmerking komen met een Spookkasteel.

Maar de legendes en verhalen omtrent dit Kasteel zijn er velen, ook heb ik van iemand persoonlijk gehoord wat er zich heeft afgespeeld. o.a.

Mijn ervaringen: benauwdheid en angstige momenten op zolder en in de traptoren. Deze ervaring werd door tal van anderen, mij onbekende personen ervaren.

Door de kasteelvrouwe werd het volgende waargenomen: in de tuin voelde zij een hand op haar schouder. Van een vriendin vernam zij dat deze niet het kasteel in durfde omdat zij vele huilende mensen hoorde. De kasteelvrouwe vernam verder een eigenaardige groene lichtcirkel in de tuin. Haar hondje werd erg bang, maar zijzelf is in de cirkel gaan staan. In die cirkel ontwaarde zij een andere tijd - het verleden op dezelfde plek. Zij zag mensen en een rijdende boeren kar/wagen. Toen haar hondje zich bewoog en zij zich iets verplaatste was het visioen verdwenen.

Het is opmerkelijk dat deze zaken gebeurden toen zij er nog maar pas woonde. In het begin gingen ook al haar katten en honden dood. Zij voelde zich niet welkom. Na enige tijd is zij nabij de begraafplaats van het kasteel onder een boom gaan zitten om met de geesten te praten. Zij heeft toen naar eigen zeggen vriendschap met hen gesloten.

 

EEN PAGINA TERUG | HOME |  | CONTACT | | YOU TUBE | DISCLAIMER

 

Content Copyright © THE GHOSTHUNTER All Rights Reserved.
Other Content Copyright and Trade Mark throughout the site are © of their respective owners,
used with permission and/or here for review purposes only.
Reprint or Reproduction of Any Material In Part or in Whole is Strictly Forbidden. 

THE GHOSTHUNTER is niet verantwoordelijk voor de content van adverteerders.

Deze web site maakt gebruik van JAVA & FLASH.
Best bekeken met Microsoft Internet Explorer 6.0+ met een resolutie van 1024 x 768.
Firefox met
IE VIEW 0.86 extensie