Opmerkelijke Kastelen en andere onderwerpen

Hieronder volgen een aantal Kastelen welke of een legende hebben en of er Paranormale activiteiten aanwezig zijn. Het zijn korte versies met een geschiedenis overzicht. Om de een of andere reden was het niet mogelijk om binnen te komen voor nacht opnames te maken.
Maar allen hebben zij in meer of mindere maten hun verhalen, legendes en paranormale aanwezigheden. De een is heftiger dan de andere.

   

Dit soort van Kasteel staat al tijden te koop en wil maar niet verkocht worden!
Het Paranormale spanningsveld is dan ook te snijden, zo heftig.

Kasteel Neerijnen

   

Neerijnen gaat terug tot de veertiende eeuw. Samen met het op korte afstand gelegen kasteel Waardenburg behoorde dit kasteel tot een der huizen van het geslacht De Cock. Het oude, thans niet meer bestaande huis Neerijnen, ofwel Klingelenburg of Clinenburg, werd omstreeks 1350 gebouwd door Gijsbrecht de Cock. De uit hem stammende tak van het geslacht De Cock, die de naam van De Cock van Neerijnen voerde, was leenplichtig aan Waardenburg. Het geslacht De Cock heeft Neerijnen bezeten tot 1594, wanneer het uitsterft. Dan wordt Maria van Giessen ermee beleend, die gehuwd was met Godefroi van Gendt. De laatste afstammelinge van het geslacht Van Gendt, Margaretha, was gehuwd met Tjaard van Aylva. Zij wordt in 1701 beleend met Waardenburg, waardoor beide goederen in n hand komen, een situatie die stand heeft gehouden tot 1974. Neerijnen en Waardenburg vererfden in de negentiende eeuw op de familie Van Pallandt. In 1971 overleed de laatste barones van Pallandt van Neerijnen en Waardenburg, waarna het bezit vererfde op haar neef Jhr. C.L.H. van Vredenburch. Hij verkocht het landgoed in 1974 aan de 'Stichting Het Gelders Landschap' en droeg het kasteel Waardenburg in 1975 in langdurige erfpacht over aan de zusterinstelling, de 'Stichting Gelderse Kastelen.' Het huis Neerijnen werd naderhand door de gemeente Neerijnen aangekocht, die het na een grondige restauratie inrichtte als gemeentehuis. Het tegenwoordige huis Neerijnen is gebouwd omstreeks 1600, waarschijnlijk op de fundamenten van het oude huis. Het heeft belangrijke verbouwingen ondergaan in de achttiende eeuw en is in de tweede helft van de negentiende eeuw van een aanbouw voorzien. Zeer fraai is de ingangspartij met een omlijsting in rococotrant met als bekroning een wapenschild, gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) en waarin, gevierendeeld, de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt staan. Hieronder bevindt zich een uitvoerig opschrift betreffende Jhr. Hobe baron van Aylva heer van Waardenburg, van Hierne en van Neerijnen, met de datering 20 juli 1720.

Ook hier zijn paranormale activiteiten waargenomen.
Maar ja het is nu een gemeentehuis en je kunt niet gaan bellen  "Met de Ghosthunter".
Mag ik vannacht spoken filmen ?  Echt ; de ambtenaren zouden de eerste drie weken  helemaal van slag zijn!

Kasteel van MaurickLandgoed Maurick is 23 hectare groot en bevat onder meer een kasteel, oranjerie.
Kasteel Maurick dateert in zijn oudste vorm uit ongeveer 1470. De ingang is nog authentiek: een poort met twee torens.
De naam zou afkomstig zijn van Hendrik van Maurick (Mauderic), een ridder uit Gelderland wiens vrouw het kasteel erfde in 1400. Zijn
wapen is nog zichtbaar op een paal tegenover de poortwachterwoning: een schaar van schaapsscheerders.

   

Pannenkoeken op kasteel Maurick

Een bekend verhaal, verzonnen of niet, is dat van prins Frederik Hendrik en de pannenkoeken.
In had de prins het kasteel gevorderd. Het was zijn hoofdkwartier bij de belegering van 's-Hertogenbosch.

Op een dag zat hij te eten. Ineens trof een Bossche kanonskogel de tafel. Alle etenswaren moesten worden weggegooid!
Er bleven alleen nog een paar pannenkoeken over. De boze prins zond een boodschapper naar de commandant van de stad.
Deze bood direct zijn excuses aan en gaf de koerier een heerlijke maaltijd mee voor de prins. Dt was nog eens oorlog voeren ...

Wel zijn er paranormale activiteiten aanwezig in en rond om het Kasteel van Maurick maar dat is begrijpelijk het geen er in de eeuwen heen is gebeurd . Wil je het vast leggen dan ben je een week bezig en daar heb ik niet zoveel zin in.Het Chateau des Ducs ;het optrekje van Lodewijk.
Met name de toren straalde iets uit wat niet prettig was en de tuin was ook voorzien van een heftig krachtveld.De burgemeester zelf zou ons een rondleiding geven door het Chateau maar hij kon niet ik had hem dronken aan de telefoon. En toch moest ik hier naartoe. Er zat een zwaar negatieve die er uit moest omdat het een  bejaarden huis zou worden en ja je wilt die oudjes daar niet mee opzadelen,toch. Dit  was een opdracht  die we opgeknapt hebben.Chateau Villemonteix ,werd eerst gezegd dat het hier heftig was,bij aankomst mocht ik niet overal in en voelde de plekken waar ik wel mocht komen heel rustig aan.Toen ik weg ging werd er een papiertje in mijn hand gedrukt van bel die maar eens voor opnames.Is ook van
ons en dat hebben we er sinds kort bij. Tja en dat was een echt spook Chateau-Abdij.

Executieoord "Rieme" BelgiDeze foto viel op omdat er bij de afrasterpalen tegen het kader aan de rechterkant van het foto (omcirkeld) een wazige vlek zat en dit kon niet want de hele foto was scherp ,daarom pikte ik hem er uit. Een team van paragnosten heeft er naar gekeken en kwamen tot de conclusie dat er meer moest liggen tussen de 4e en 5e paal. Er was in het verleden iemand vermoord. Een vrouw.

Ik had in die tijd contact met de Gerechtelijke politie te Gent en vroeg als ze de graven gingen ruimen om dan is goed op te letten of er iets meer aan de hand was daar. Later hoorde ik dat er een bulldozer voor gezet is toen er een nieuw dok moest komen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Jammer het zal nu altijd de vraag zijn ; hadden de paragnosten het goed?EEN PAGINA TERUG | HOME |  | CONTACT | | YOU TUBE | DISCLAIMER

 

Content Copyright THE GHOSTHUNTER All Rights Reserved.
Other Content Copyright and Trade Mark throughout the site are of their respective owners,
used with permission and/or here for review purposes only.
Reprint or Reproduction of Any Material In Part or in Whole is Strictly Forbidden. 

THE GHOSTHUNTER is niet verantwoordelijk voor de content van adverteerders.

Deze web site maakt gebruik van JAVA & FLASH.
Best bekeken met Microsoft Internet Explorer 6.0+ met een resolutie van 1024 x 768.
Firefox met
IE VIEW 0.86 extensie