Kasteel Waardenburg spookt!

Staat in de TOP 5 van Nederlandse Spookkastelen.   Opnames 2004

    

Kasteel van Waardenburg  2004 met rechts het voorplein waar de klappen werden uitgedeeld.
2e keldergat aan de linkerkant van foto daar werden stemmen gehoord.
Hele zinnen werden uitgesproken door verschillende Entiteiten maar je kan er niets van brouwen.Toren in het midden van het Kasteel zit de kamer van Faust.

Kasteel Waardenburg werd gesticht op 2 augustus 1265.Graaf Otto van Gelre  gaf toestemming aan Rudolf de Cocq om op deze plaats een toren te bouwen.Toen in 1283 werd er een nieuwe toren en een zaal gebouwd die van steen was. Daarna volgde de voltooiing van het Kasteel Waardenburg. In 1397 kwam het in handen van Van Broekhuysens  .De erfgenamen hielden generatie op generatie het Kasteel in handen en Catharina van Gelre koos in de 80 jarige oorlog de kant van de Spanjaarden. Hiermee riep deze vrouw de verwoesting van Kasteel Waardenburg over zich af. In 1574 werd Kasteel Waardenburg door de soldaten van Willem van Oranje ingenomen en meer als de helft van het Kasteel werd verwoest.. In 1618 werd de Noordelijke helft hersteld en in 1700 werd het zuidelijke deel gesloopt en ontstond  de hoefijzerige vorm die het Kasteel Waardenburg nu heeft .

   

Unieke Beelden  van de Laatste Kasteel heer van Kasteel Waardenburg de heer A.F. van Goelst Meijer.

    
Het interieur zoals het vroeger was.                                     Het interieur anno 2004.

Jaren lang hebben paragnosten,mediums,lichtwerkers en van alles op paranormaal gebied wel eens een keer kennis gemaakt met Kasteel Waardenburg. Uiteraard voor paragnosten een beauty om naar toe te gaan en even lekker scannen wat zich daar heeft af gespeeld. Maar iedereen die daar is geweest dorst niet verder en ging linia recta weer terug naar huis en enkele die de moed verzameld hadden en toch verder gingen kregen klappen. Robbie kan veel vertellen over het Spookkasteel , hij kon alle bewoners van de laatste jaren ,was er kind aan huis en is er veelvuldig bij geweest dat paragnosten klappen kregen. Laatst nog een avond op het voorplein voor het kasteel buiten  , recht voor zijn hoofd een flinke dreun van een grote man met een rode baard en weg was die en de paragnost heeft het op een lopen gezet is is niet meer weergekeerd . Volgens de vorige bewoners hoorden zij stemmen in de kelders van het Kasteel , maar ook voetstappen in de gangen en kamers. Een opmerkelijk activiteit die plaats vond was die van het schilderij wat aan de muur hing en normaal zou een schilderij recht naar beneden vallen maar deze niet. Hij zeilde anderhalve meter van de muur af zonder iets te beschadigen en toen ze gingen kijken was er niets te zien de schroef in de muur was nog in orde en het touw van het schilderij was ook o.k.

   

Dit is het schilderij wat bij de laatste kasteel heer van de muur viel en dan moet je je voorstellen op de linker foto dat het schilderij één meter aan de linker kant van de kast op de grond terecht kwam. Normaal gesproken kan dit helemaal niet ! Maar ja hier waren dan ook andere krachten in het spel.

   

Het Kasteel in betere tijden. Ook de laatste kasteel heer wist dat het spookte in zijn kasteel. Dit legt hij uit op een video opname die door zijn huishoudster is opgenomen. (De spook kamer ) Een  geweldig stukje op band vastgelegde historische waarde over het kasteel is gelukkig toch nog bewaard gebleven.

Tja ik hoor de verhalen aan maar heb altijd de gewoonte mijn eigen belevenissen te fotograferen en te filmen. Maar één ding is mij wel héél erg duidelijk "oppassen" , maar ik vertrouw op mijn begeleiders die naast mij staan. Wel komt er een beeld boven dat er iets héél zwaars aanwezig is. Git zwart met bloed ogen ! Deze negatieve is terug te geleiden tot  de periode dat ene Faust er gewoond heeft en met trots liep te roepen tegen iedereen die hij tegen kwam dat de duivel zijn zwager was. Ook zit er in de Faustkamer de legendarische bloedvlekken op de muur van het raam .Deze mafketel weet niet wat hij heeft aangericht ! Ook kinderen die er in de buurt kwamen zijn de stuipen op het lijf gejaagd.

   

Foto Links : De Faust kamer in Kasteel Waardenburg. Faust  volgens een kopergravure zag hij er zo uit. Ze noemden hem ook wel de baas van de tovenaars en de duivel was zijn zwager ,riep hij altijd. De kamer kenmerkt zich door een doodse stilte en er is een unieke plek in dat zelfde kamertje met een dubbele echo!

Allereerst wordt iedereen tegengehouden om het kasteel te betreden. Je wordt op wat voor een manier wel tegen gewerkt. Zelfs publieke omroepen die er opnames wilden maken is op niets uitgelopen. Iedereen zit in de negatieve greep van Kasteel Waardenburg en dit geeft al aan hoe zwaar het daar is met negatieve krachtvelden. Ik ben ook heel nieuwsgierig op zoek naar mensen uit het verleden die hun ervaring willen vertellen aan mij. Uiteraard :privacy is beschermd ! stuur mij een e-mail.De bekende spookkamer ( Logeerkamer ) van het Kasteel Waardenburg en zie : er staat een gezicht op het raam. (foto van D.V.D. ). Hier gebeuren rare dingen zoals  ; voetstappen ,geluiden verplaatsen van voorwerpen en stemmen. De oma van moeders kant van de laatste kasteel heer wilde daar niet meer slapen in het kamertje. Zij hoorde ze zelfs boven haar en op de trap lopen. ook een vriendinnetje van de dochter is weggerend van die kamer ,die heeft de zelfde ervaring gehad alleen zij zag dat er mensen vermoord werden . En nog een opzienarend feit is dat er een dubbele bodem in het  kamertje aanwezig is welke al nu meer dan 45 jaar nooit is open geweest . Iedereen wist dat het er was en nooit heeft iemand de moeite genomen te gaan kijken.

Het hele buiten gebied om het Kasteel Waardenburg is aangetast door  negatieve krachtvelden en dat is ook duidelijk te merken. Er zijn veel meer dingen gebeurd als waarover men heeft willen praten . Dat wordt ook toegegeven door mensen uit de omgeving en hun die er héél dicht bij betrokken zijn geweest.

  

Dit is de achterkant van de Faust toren een héél heftig plekje , als je er langs loopt dan weet je dat je niet alleen bent. Je wordt van alle kanten in de gaten gehouden en voor de meeste met paranormale gevoelens hoeven alleen maar naar het raam te kijken ,de foto spreekt voor zich aan gevoelens ! Zijn pact met  de duivel zegt de legende : Hij mocht 7 jaren doen wat hij wou en was na die 7 jaren eigendom van de duivel. Die sleepte hem toen ook door het raampje naar buiten. Vandaar de legendarische bloedvlekken nog op de muur in de Faustkamer foto 2.

Voor dat Faust zijn intrek had genomen in de kamer was het een kapel geweest.Er zat nog een teken op de muur  welke de R.K.Kerk pleegde te maken als de ruimte geheiligd werd voor een Kapel in een Kasteel (plm. 1200) ook het plafond heeft de vormen van een kerk gewelf . Door Faust is deze ruimte ontheiligd !Bij de witte deur in de Faust kamer van de toren , daar is Faust aan zijn haren  door de duivel naar de hel gesleept.
En daar zitten ook de legendarische bloedvlekken op de muur.

Het verhaal van Peter van H .  (2001)

Hij heeft eerst een tijdje om het Kasteel heengelopen , op het wandelpad en de gracht en kreeg op een gegeven moment gezelschap van een man die hem steeds achterna liep. Vervolgens liep deze man naar het voorplein , het bordje Privé negerend  en begon aldaar wat rond te scharrelen. Peter ging nog een rondje maken en toen was de man in eens verdwenen !?? Peter wel heel nieuwsgierig geworden , besloot het terrein te betreden  en nog steeds in zijn achter hoofd waar die man was gebleven. Peter besloot om eerst naar de toren te gaan waar volgens de legendes Faust heeft gewoond om deze eens beter te bekijken. Hij liep door de verwilderde tuin  rechts om het kasteel heen tot de toren. Plotseling schrok hij zich half dood , daar er heftig op het raam geklopt werd  en toen ik omkeek zag hij een oude vrouw achter het raam druk gebarend dat hij weg moest gaan. Hevig geschrokken maakte hij zich snel uit de voeten en toen hij het voorplein weer opliep kwam vervolgens de man weer te voorschijn van uit een deur en stond me boos en zwijgend aan te kijken. Waren deze engerds nu de bewoners ?  ( Wat in het kasteel hoort heeft zich dus gemanifesteerd )

   
Huiberta van Driel-van der Zand (1865-1961) op het voorplein van Kasteel Waardenburg.

Ik pikte deze foto er uit en heb hem er bij gezet omdat zij nog steeds te maken had met Kasteel Waardenburg. Zij was degene die mensen wilden waarschuwen : GA HIER WEG !!  Later die avond hebben we haar en nog een tiental anderen positieve Entiteiten kunnen helpen om los te komen van het Kasteel. Ze zijn allen naar het licht gegaan. Nu heerst er nog alleen het negatieve.

Ook was deze Robbie getuige dat een paragnost daar een flinke dreun op zijn hoofd heeft gekregen. Trouwens ook zijn ex vriendin heeft daar een paar klappen gekregen op een avond  om een uur of  negen enkele jaren geleden. En is geheel onthuts weggelopen van het terrein. Bij de middag opnames merkte ik direct dat het op mijn borst sloeg , het was heftig met de krachtvelden om mij heen. Ik liep om het kasteel heen en kwam bij de Toren waar de Faust kamer in is en daar werd het nog erger het gevoel. Ook de omgeving hield ik goed in de gaten, zou die man weer in de tuin verschijnen ? Als je voor het kasteel staat is de linker kant wel rustig , maar het midden en de toren is een van de heftigste plekken van het Kasteel.

Ik heb op mijn gemakje een reportage  kunnen maken ,wel dat ik steeds het vermoeden had dat ik niet alleen was en voortdurend in de gaten werd gehouden .Ook heb ik die man niet gezien , ben ook niet lastig gevallen  en die avond  moest ik mijn nachtopnames gaan doen  dat was moeilijker. Ik kon niet opvallen en moest heel dicht bij het kasteel zien te komen  Maar dat is allemaal gelukt. Eigenlijk een korte nachtopname maar toch wel beloond met een mooi video beeld. Had ik er langer kunnen filmen had ik er veel meer uit kunnen halen, maar dat mocht niet zo wezen. Maar ik ben tevreden met die ene opname.

Ook ben ik nog bezig geweest met bandstemmen en vooral bij de kant van de Faust kamer bij de toren omdat dat daar héél heftig aanvoelt , maar het lijkt net of het Kasteel van Waardenburg zijn geheimen niet wil prijs geven omdat de stemmen heel zwak doorkwamen. Op de middag toen ik bij het kelder luik stond waar volgens kasteel kenners de geluiden werden waargenomen , werden we gestoord en konden we niet verder gaan met dit onderwerp. In de korte tijd dat we er mee bezig waren stonden er veel heel zwakke geluiden op , stemmen maar ook leek het net of ze met elkaar in overleg waren.Uit dit keldergat hoorden mensen stemmen en lawaai komen.

Nieuwe nacht opnames 2005

  

Het Spook kasteel Waardenburg is één van de heftigste plekken van Nederland en als je in het donker staat te kijken naar het gebouw voel je direct dat je niet alleen bent.Overal waar je gaat of staat wordt je gevolgd . En het leukste was dat er ondanks verschillende mensen die dat hebben meegemaakt er geen klappen zijn gevallen die nacht !

  

De Faustkamer inmiddels beroemd door de heftige verhalen van Faust en de Duivel.
Hier op deze plek is hij door de Duivel na 7 jaar aan zijn haren naar buiten getrokken.

  

Ook de zolders voelen zeer heftig aan en continue is er een koude te voelen,
Je loopt er niet alleen in de rondte, veel héél veel Entiteiten houden je in de gaten en volgen je precies waar je gaat of staat.

  

Opnames door het Kasteel van Waardenburg. Zelfs de oude Kasteel heer die toch vrij nuchter was zei : Waardenburg Spookt ! Hij heeft het aan den lijve ondervonden. Ook zijn familie kunnen er over meepraten ,veel dingen hebben zij gezien en gehoord.

    

Orb is zichtbaar en 2 sec. later is die weg ! Ook hier een koude windvlaag die langs je vloog.De nog niet zo lang geleden ontdekte geheime tunnel van Kasteel Waardenburg.

  

Officieel heet hij ook zo "De Spookkamer" Het is er inderdaad heel heftig en diverse mensen die er ooit geslapen hebben , hebben er nooit geslapen . Ze hebben geen oog dicht gedaan. Nog even leuk te vermelden toen ik in het Kasteel was liep er boven iemand op de zolder ! Duidelijke voetstappen , terwijl er niemand in het Kasteel aanwezig was , juist en daarom is het een echt SpookkasteelOveral waar je komt in het Kasteel je voelt de ogen in je rug priemen , je wordt geen moment uit het oog verloren . Steeds wordt je gedachten beïnvloed met de woorden "donderstraal toch op kerel" Ach ja heeft zijn charme.

  

Orbjes een veelvoud er van op de heftig aanvoelende zolder . De foto's laten duidelijk de beweging van de Orbjes zien.
(er zit plm. 3 a 4 seconden tussen de ene en de andere foto)4 seconden later en alles is weg !

   

Opnames in de Faustkamer , hier is Faust volgens de legende aan zijn haren door de duivel naar buiten gesleurd.
Buiten dit er zat een negatieve poort in de Faustkamer en die heb ik gesloten.In de gangen naar de Faust kamer is het ook heel heftig met krachtvelden.

Het was een heftige nacht met de opnames. Continue wordt je gevolgd , wat gaat die doen ,waar gaat die heen. Het is heel heftig in Kasteel Waardenburg, alleen heel moeilijk om binnen te komen. Maar het is mij na jaren gelukt en ik heb de opnames die ik van Kasteel Waardenburg had willen hebben en kan nu het onderwerp afsluiten.

Vele mensen hebben hun ervaringen gehad in dit Spookkasteel Waardenburg. Zelfs familie van de Kasteel heer ook hun konden menig verhaal vertellen over dit kasteel wat er allemaal heeft afgespeeld in de nachtelijke uren. Vele hebben stemmen gehoord of er liep weer eens iemand over de trap duidelijk voetstappen laten horen en daarom niet vreemd dat Waardenburg bij de top 5 van Nederlandse Spookkastelen blijft staan. Het is trouwens het enigste Kasteel waar manifestaties plaats vinden. Ook die mensen die dat beleefd hebben heb ik gesproken. Jammer dat ik geen manifestatie op beeld heb gekregen maar ja moest ook even snel gebeuren allemaal, anders had ik misschien nog een jaar of 2 moeten wachten.

En dan nog de Molen van Waardenburg.

Daar spookt het ook!  Kan ook niet anders want het is ooit één geheel geweest.In de periode 1770-1780 werd het Kasteel van Waardenburg bewoond door rentmeester en schout Peter de Jongh. Zijn dochter Alida trouwde in 1809 met Joost van Aken , een zoon van de buurman (molenaar die woonde in het molenhuis.) En omdat toen al Waardenburg het predikaat Spookkasteel had is het spook gebeuren ook overgeslagen op de molen. Wel niet in die heftigheid zoals het kasteel , maar toch ook in de molen zijn krachtvelden aanwezig.

Met dank aan Drs.Robbie Dell 'Aira Kasteel historicus en onder meer zijn onderzoeken naar kasteel Waardenburg en Faustius.
Boek: "Een geschiedenis van Faust in Nederland, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 2002"

en dank voor de unieke DVD met historische en zeldzame opnames over de laatste kasteel heer van Waardenburg
de heer A.F.van Goelst Meijer.

NIEUWE OPNAMES KASTEEL WAARDENBURG. 

  

1e Foto: Opname in de Faustkamer. 2e Foto: De pas ontdekte geheime kamer in Kasteel Waardenburg.Hier zat vroeger in de Middeleeuwen een waterput

  

Het oudste gedeelte van Kasteel Waardenburg uit 1355 , gebouwd door Ridder Johan de Cock,
Hieronder moet nog een martelkamer aanwezig zijn van uit de middeleeuwen.

   

Van de zolder via de trap naar de beneden verdieping van het Kasteel

 

Van uit het zolderraam Kasteel Waardenburg gezien.1e raam links aan de overkant is de Spookkamer!
Niemand heeft hier ooit lekker geslapen.  

  

Ook nu weer orbjes op zolder.

In de kelder is een stuk opgegraven vanuit 1648 waarin de Middeleeuwse muur te voorschijn kwam
en daarbij nog een overdekt water reservoir.

Bekijk de film:

https://www.youtube.com/watch?v=zeBhK6Ohs1w

  

 

 

 

 

 

De DVD's over Waardenburg


 

 

 

 

 

 

In deze DVD verteld Drs.Robbie Dell'Aira over het Faustius Mysterie

en The Ghosthunter laat u de spook plekken zien van het Kasteel.

 

 

EEN PAGINA TERUG | HOME |  | CONTACT | | YOU TUBE | DISCLAIMER

 

Content Copyright © THE GHOSTHUNTER All Rights Reserved.
Other Content Copyright and Trade Mark throughout the site are © of their respective owners,
used with permission and/or here for review purposes only.
Reprint or Reproduction of Any Material In Part or in Whole is Strictly Forbidden. 

THE GHOSTHUNTER is niet verantwoordelijk voor de content van adverteerders.

Deze web site maakt gebruik van JAVA & FLASH.
Best bekeken met Microsoft Internet Explorer 6.0+ met een resolutie van 1024 x 768.
Firefox met
IE VIEW 0.86 extensie